ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เรื่องที่แนะนำ

เจอปัญหา การ redirect route ของLarevel

ใครพึ่งหัดเรียน การใช้ Laravel แล้วเจอ error  แบบนี้  ก็แก้ปัญหาแบบนี้เลย
Symfony\Component\Routing\Exception\RouteNotFoundException Route [user.home] not defined.


ก่อนerror 
return redirect()->route('user.home')->with('success','save aleardy');

แก้เป็น return view('user.home')->with('success','save aleardy');

ไม่จำเป็นต้องแก้ ส่วน ของ  class UserController extends Controller {     /**      * Display a listing of the resource.      *      * @return \Illuminate\Http\Response      */     public function index()     {        //return view('user.home');  ไม่ต้องมีก็ได้       }
ลองเรียนตาม youtube  แต่เจอ error  ก็ลองแก้ไขดู ปรากฎว่า ผ่าน 

code เต็ม ๆ ที่แก้แล้วเป็นดังนี้
  public function store(Request $request)     {         //for check         $this->validate($request,['fname'=>'required','lname'=>'required']);         $user = new User(           [             'fname' => $request->get('f…

ค้นหาอาชีพในสิ่งที่คุณขาดไม่ได้


ใครมีปัญหาเรื่องการ หางานที่ใช่ แน่นอนว่าคุณต้องลองเคยทำ Test
ใครที่ยังไม่เคยทำ test เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้
https://www.16personalities.com/th/แบบทดสอบบุคคลิกภาพ

https://www.linkedin.com/pulse/%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%258A-benyapa-murakami

ความคิดเห็น