Skip to main content

Featured

เจอปัญหา การ redirect route ของLarevel

ใครพึ่งหัดเรียน การใช้ Laravel แล้วเจอ error  แบบนี้  ก็แก้ปัญหาแบบนี้เลย Symfony\Component\Routing\Exception\RouteNotFoundException Route [user.home] not defined. ก่อนerror  return redirect()->route('user.home')->with('success','save aleardy'); แก้เป็น return view('user.home')->with('success','save aleardy'); ไม่จำเป็นต้องแก้ ส่วน ของ  class UserController extends Controller {     /**      * Display a listing of the resource.      *      * @return \Illuminate\Http\Response      */     public function index()     {        //return view('user.home');  ไม่ต้องมีก็ได้       } ลองเรียนตาม youtube  แต่เจอ error  ก็ลองแก้ไขดู ปรากฎว่า ผ่าน  code เต็ม ๆ ที่แก้แล้วเป็นดังนี้   public function store(Request $request)     {         //for check         $this->validate($request,['fname'=>'required','lname'=>'required']);      

คนญีปุ่นน้อยมากที่ไปออกกำลังกายใน ยิม หรือ ฟิตเนส

เดิน เดิน เดิน เดิน เดิน เดิน .... และก็ เดิน เดิน 
การที่คนญี่ปุ่น ไม่ค่อยชอบ เข้ายิม หรือ ฟิตเนต (Fitness , GYM)  เหมือน คนไทย   ก็เพราะว่า
เดิน เดิน เดิน เดิน เดิน เดิน .... และก็ เดิน เดิน  และใช้จักรยานกันมากขึ้น

เฉลี่ย แล้ว แต่ละคนเดิน คนละ  5-6 กิโลเมตร ต่อวัน  อันนี้ คิดเฉลี่ย ที่ดิฉันเดิน ตอนไปญี่ปุ่น  ขนาดใช้เทกซี่บ้างแล้วน่ะ  แต่คนญี่ปุ่นเขาเดินมากจริงๆ  อันนี้ได้ยิน จากเรื่องบอกเล่าของคุณสามีคนญี่ปุ่น

เพราะว่ารถไฟฟ้า เขาสะดวกสบาย นักเดินทาง กระเป๋าใบใหญ่เล็ก มีลิฟให้ใช้ ไม่ต้องแบกขึ้น BTS เหมือนเมืองไทย มีแหน็บไทยแลนด์ ที่เหน็บอยากให้ ไทยเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น  เพราะการท่องเที่ยวไทยเป็นส่วนหลักของการนำเงินเข้าประเทศไทย

ประเทศญีปุ่่น มี ฟิตเนต หรือ ยิม มั้ย ??
ตอบ -> มีค่ะ  แต่แค่เดิน ก็เหนื่อยแล้ว กลับบ้าน ก็หลับ 


การเดินเยอะๆ ของคนญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งให้คนญี่ปุ่น อายุยืนด้วยน่ะ   อ่ะ เชื่อเหอะ เพราะคนต่างจังหวัดของประเทศไทย ก็เดิน ก็มีอายุยืนเหมือนกัน 

คุณทวดดิฉัน ท่านชอบเดิน ท่านอายุไม่ถึง 100 ปี แต่ท่านก็ไม่เคยป่วยไข้ไม่สบายหนักเลย  ก่อนท่านเสียก็ ไปแบบสบาย เสียเพราะชราภาพ  ไม่ต้องทุกข์ทนกับความเจ็บป่วย 


ถ้าเมืองไทย กรุงเทพฯ ทำทางเท้าให้ดีขึ้น บีทีเอสมากขึ้น คนเดินเพิ่ม ขึ้น อายุก็ยืนยาว ไม่ป่วยไข้ ไม่เป็นภาระให้คนรุ่น ลูก รุ่นหลาน  ไม่ต้องเสียค่ายา ค่ารักษาพยาบาล เอาเงินคลังมาใช้ ด้านนี้ ได้เอาไปพัฒนาด้านอื่น

แค่การเดินทาง สะดวก สบาย นี่ มันมีผลกระทบไปถึง เงินกองคลังประเทศในอนาคต  เพราะประเทศไทยกำลังจะเข้าประเทศที่มีผู้สูงอายุมากกว่า วัยทำงาน  ซึ่งตอนนั้น ถ้ามีแต่คนป่วย คนแก่ เด็กรุ่นลูก รุ่นหลานเราจะต้อง ทำงานหนัก ลำบากมาก 


อุ้ย มาซะยาวเลย    การเดินสำคัญ  ฝากประเทศไทยด้วยน่ะค่ะ รัฐบาลทุกยุค


Comments