Skip to main content

Featured

อยากเป็นโปรแกรมเมอร์เริ่มต้นอย่างไร?

อยากเป็นโปรแกรมเมอร์เริ่มต้นอย่างไร? ก่อนอื่นการที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ เราก็ต้องเขียน โค้ดได้ อ่ะ ถูกต้อง! สิ่งอื่นใดก่อนจะเริ่มเขียนโค้ด ต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ก่อน  1. ต้องเข้าใจคำศัพท์ เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  2. ตรรกเชิงคณิตศาตร์   (เราไม่ต้องเก่งคณิตศาสตร์ในการเป็นโปรแกรมเมอร์ ทักษะคณิตศาสตร์มีประโยชน์แต่ไม่จำเป็น) 3.อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล และวิธีการจัดระเบียบข้อมูลในหน่วยความจำ  4. เลือกภาษาที่จะเขียนโค้ด อันที่ง่ายที่สุด แนะนำ HTML & CSS  และต่อด้วย  Javascript , Python , C/C++,Java  ค่อยๆเข้าใจตั้งแต่สิ่งที่เราสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนก่อน คือเว็ปไซต์ และค่อยปรับเป็นภาษาที่ยากขึ้น ทำงานซับซ้อนขึ้น  5. โหลดโค้ดฟรี จากแหล่งต่างๆมาศึกษา  Stack Overflow , Github เริ่มเขียนโค้ด? 1. สามารถเข้าเรียน การเขียนโค้ดเบื้องต้นที่เปิด ออนไลน์ได้ทั่วไป 2. ดูวิดีโอ สอนทบทวนและฝึกเขียนด้วยตัวเองบ่อยๆ 3. หาหนังสือ ข้อมูล มาอ่านเพิ่มเติม 4. เริ่มหา โปรเจ็กส์เล็กๆ  มาทำ 5. หากลุ่มเขียนโค้ดและที่ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาเวลาเราติดปัญหาต่างๆ แน่นอน ต้องมี จะให้เก่งแ


ทำไม เว็ปที่ เขียน code เองถึงแพงกว่า เว็ปสำเร็จรูป !!
เพราะต้องมาเขียนเอง เกือบทั้งหมด และการทดสอบก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับ ตัวลูกค้าเว็บไซต์ทดสอบ หาก ไม่ทดสอบ เว็ปโปรแกรมเหล่านี้จะไม่สำเร็จได้เลย
ทำให้ลูกค้าคิดว่า ทำไมยังใช้งานไม่ได้ เพราะว่า มันมันงานเฉพาะกิจ เหมือนบ้านที่ออกแบบเอง ข้อมูลจะต้องมีการแก้ไขผ่านตัวลูกค้า
หากทางโปรแกรมเมอร์แก้ไขเอง จะไม่ตรงกับข้อมูลจริง และพฤติกรรมการใช้งาน ทำให้งานเดินเสร็จแล้ว แต่ยังมี error หรือข้อผิดพลาด
บางบริษัท ที่รับทำ เค้าจะแก้ปัญหาโดยการจ้าง tester คนเทสทดสอบระบบโดยเฉพาะ ทดสอบทุกสถานการณ์ ด้วยราคาที่แพง ใกล้เคียงกับโปรแกรมเลยก็ว่าได้
บทความเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ลูกค้าได้มีความรู้ในการปฎิบัติงานสำหรับการสร้างเว็ปไซต์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Comments